این پرسشنامه برای قشر کودکان در نظر گرفته شده است

پرسشنامه باورهای رایج دانش آموزان (CBIS) توسط استیفن آر. هوپر و سی. کلینتون لاین درسال ۱۹۸۳ ساخته شده است که از ۴۴ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش ۱۱ باور غیر منطقی و رایج دانش آموزان بکار می رود.

نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «هرگز»، «گاهی اوقات»، «نیمی از اوقات»، «اغلب اوقات» و «همیشه» به ترتیب امتیازات ۰، ۱، ۲، ۳ و ۴ در نظر گرفته می شود.

برای انجام تست اندریافت کودکان لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:
02122915807
09301364031