برای انجام تست کنترل نوویکی-استریکلند  لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید:

02122915807

09301364031