کارگاه مادرو کودک کارگاه رنگ بازی کودکان

ویژه کودکان 1تا4سال

تعدادا جلسات:8جلسه

روزبرگزاری :چهارشنبه ها ازساعت 1تا2

مربی:نیکا خسروی

color child

اهداف کارگاه رنگ بازی کودک

1.تقویت مهارت دست ورزی

2.تقویت هوش و خلاقیت کودک

3.تحریک حواس 5گانه

4.رفع وسواس کودک

 

در صورت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید:

02122915807

09391764495