کارگاه هنروخلاقیت <کارگاه ماکاکالر>

ویژه کودکان 1تا2سال

تعداد جلسات :8جلسه ای

روزبرگزاری کارگاه:چهارشنبه ها ساعت 11تا12

مربی :نیکاخسروی

سوابق:

مربی تخصصی کارگاه های مادر و کودک ،کارگاه های هنر و خلاقیت به مدت 5سال،مربی کارگاه های مونته سوری ،مربی کارگاه های بازی های آموزشی ،بیش از15سال در شاخه های مختلف کودک فعالیت داشتند.

 

 

 

اهداف و فعالیت های کارگاه ماکاکالر کودک

1.تجربه ی لمسی کودک

2.رفع وسواس کودک

3.کمک به خلاقیت کودک

4.تقویت قوه ی هنر وخلاقیت کودک

5.تقویت حواس کودک

 

 

جلسه اول:

.تجربه ی کودک از لمس ماکارانی ها تغییر رنگ انها

.ماکارانی ها به کف دست یا پاهای کودک میچسبد از این طریق رفع وسواس کودک اتفاق می افتد.

.تقویت حس چشایی که ماکارانی هارو میچشه و حسش میکنه

.چسباندن ماکارانی ها روی کاغذ باز هم یک تجربه برای کودک است

 

 

درصورت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس بگیرید:

09391764495

02122915807