عضو شوید !

اخبار داغ

دسته: تست

تست, ورزش

اضطراب رقابت در ورزش 

اضطراب مستلزم مفهوم نا امنی یا تهدیدی است که فرد منبع آن را به وضوح درک نمیکند . عقل سلیم به ما میگوید که ارتباط مهمی میان ورزش با انگیختگی اضطراب و استرس وجود دارد معمولا رقابتی است که در آن به خاطر افزایش انگیختگی…

تست, روابط بین فردی

پذیرش اجتماعی خردسالان 

این پرسشنامه میزان تمایل فرد به مورد پذیرش اجتماعی بودن را آشکار می‌سازد. شامل 33 سؤال است که نتیجه حاصل از پاسخ به آن سؤال‌ها، با طبقه‌بندی داده شده قابل تحلیل است. برای انجام تست پذیرش اجتماعی خردسالان لطفا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:…

تست, روابط بین فردی

تنهایی آشر 

یکی از نیازهای اساسی انسان به عنوان یک موجود اجتماعی برقراری تعامل با افراد دیگر می باشد. ظهور انقلاب صنعتی در قرن هیجدهم و تغییرات فن آوری های همراه آن زندگی اجتماعی و معنوی مردم را متاثر ساخته و ارتباطات مجازی را جایگزین روابط چهره…

تست, روابط بین فردی

خواهر – برادر 

بسیار طبیعی است که گاهی خواهرها و برادرها با هم اختلاف پیدا می‌کنند و به بگو و مگو و کشمکش می‌پردازند. روابط بین خواهر و برادرها در حقیقت آزمایشی است برای زمانی که کودکان سعی می‌کنند با دیگران ارتباط اجتماعی برقرار کنند و رفتارهای دوگانه خود را…

تست, هوش و حافظه

وکسلر پیش دبستانی 

این مقیاس که برای سنجش هوشی کودکان 4 تا 6/5 ساله کاربرد دارد، دارای 11 خرده آزمون(6 آزمون کلامی‌ و 5 آزمون غیرکلامی‌) است. برای انجام تست وکسلر پیش دبستانی لطفا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 02122915807 09301364031

تست, هوش و حافظه

وکسلر کودکان 

1- اطلاعات 2- تکمیل تصاویر 3- تشابهات 4- تنظیم تصاویر 5- محاسبه ی عددی 6- طراحی با مکعب ها 7- لغات 8- الحاق قطعات 9- درک مطلب 10- رمز نویسی 11- حافظه ی عددی (خرده آزمون پشتیبان کلامی) 12- مازها (خرده آزمون پشتیبان عملی) تناوب آزمون…

تست, هوش و حافظه

مکعب های کهس 

این آزمون از نوع ازمون‌های عملی است و برای احتزار از دخالت عامل زبان در اندازه‌گیری هوش ساخته شده‌است. کهس در نخستین ازمایش‌های خویش دیده بود که واکنش تمام آزمودنی ها- یعنی شخصی که مورد آزمایش واقع شده‌است یا حتی بیمار-در برابر مکعب‌های رنگی این…

تست, هوش و حافظه

ریون کودکان 

در قدیم معمولاً فرزندان شغل پدران خود را دنبال می کردند، نیازی به شناخت استعدادها، توانایی ها و تفاوت های فردی نبود. اما امروزه برای این که فرزندانمان بتوانند در زندگی اجتماعی آینده خود نقش خاص و متناسبی ایفا کنند، شناخت توانایی ها و استعداد…