عضو شوید !

اخبار داغ

دسته: تست

پرخاشگری, تست

خشم کودکان و نوجوانان 

خشم حالت برانگیختگی و هیجان شدید در هنگام رو به رو شدن با محیط نامناسب است . خشم بخشی از زندگی ماست.و همه کودکان به روشی آن را تجربه میکنند. حال باید به کودک بیاموزیم  که که چگونه با خشم خود کنار بیاید بعضی اوقات…

افسردگی, تست

افسردگی کودکان و نوجوانان 

خیلی از کودکان افسرده  از خستگی دائم و کمبود انرژی شکایت دارند . حتی ممکن است درباره آرزو مرگ یا موضوعات دیگری که نشانگر افکار مربوط به خودکشی است صحبت کنند به والدیت توصیه می شوند که مراقبت های پزشکی از کودکانی که دارای نشانه…

افسردگی, تست

مقیاس خود ارزیابی افسردگی 

کودکان نیزبه افسردگی مبتلا میشوند. افسردگی در کودکان با نوسانات احساسی و دلخوری های معمولی مسیر بلوغ و رشد فرق می کند. البته ناراحتی کودکان دلیل قطعی برای افسرده خواندن آن ها نیست. اگر این ناراحتی دائمی باشد و باعث ایجاد اختلال در رفتار های…

اظطراب, تست

مقیاس غربال گری اظطراب مرتبط با اختلالات هیجانی در کودکان و نوجوان 

نمی توان گفت که همیشه مشکلات و ناراحتی های کودک و نوجوانان به خاطر شرارت و یا شیطنت باشد. بلکه در بسیاری مواقع این مشکلات در نتیجه انزوا، افسردگی و ترس در کودک و نوجوان باشد. و مربوط به اختلالات هیجانی بوده که افسردگی و…

استرس, تست

گزارش کودکان از علائم پس از ضربه(تروما) و گزارش والدین از علائم پس از ضربه 

ضربه به سر و پیشانی کودک و شکم مادر در حین بارداری یک جراحت مغزی است.که موجب تغییرات سریع در نحوه عملکرد مغز می شود. امکان دارد فک کنید این ضربه ها زمانی اتفاق می افتد که افراد نا خودآگاه ضربه بخورد اما اینطور نیست…

اظطراب, تست

پرسشنامه اختلال های مرتبط با اظطراب در کودکان 

این تست سنجش اختلالات اظطرابی کودکان می باشد. متاسفانه استرس و اظطراب که بعضی ها از از آن به عنوان بیماری قرن یاد می کنند. کودک و بزرگ سال نمیشناسد و همه به یک اندازه در معرض خطرهستند بیشتر مردم با اظطراب و استرس به…