عضو شوید !

اخبار داغ

دسته: کارگاه

کارگاه, کارگاه های مادر و کودک, مدارس

کارگاه تربیت جنسی ویژه مدارس 

نازلی چلویی مشاور فعال دپارتمان روانشناسی مرکز مشاوره بینش نوین دکترای روانشناسی تربیتی عضو سازمان نظام روانشناسی ایران مدرس کارگاه های تخصصی روان شناسی عضو انجمن روان شناسی ایران فعالیت حرفه ای در مراکز مشاوره فعالیت های حرفه ای پژوهشی کارگاه تربیت جنسی اهداف کارگاه:…

کارگاه, کارگاه های مادر و کودک, کودک

کارگاه مادر و کودک کارگاه هنروخلاقیت گروه سنی یک تا دو سال 

کارگاه هنروخلاقیت <کارگاه ماکاکالر> ویژه کودکان 1تا2سال تعداد جلسات :8جلسه ای روزبرگزاری کارگاه:چهارشنبه ها ساعت 11تا12 مربی :نیکاخسروی سوابق: مربی تخصصی کارگاه های مادر و کودک ،کارگاه های هنر و خلاقیت به مدت 5سال،مربی کارگاه های مونته سوری ،مربی کارگاه های بازی های آموزشی ،بیش…

کارگاه های مادر و کودک

کارگاه مادر و کودک کارگاه رنگ بازی گروه سنی یک تا دو سال 

کارگاه مادرو کودک کارگاه رنگ بازی کودکان ویژه کودکان 1تا4سال تعدادا جلسات:8جلسه روزبرگزاری :چهارشنبه ها ازساعت 1تا2 مربی:نیکا خسروی اهداف کارگاه رنگ بازی کودک 1.تقویت مهارت دست ورزی 2.تقویت هوش و خلاقیت کودک 3.تحریک حواس 5گانه 4.رفع وسواس کودک   در صورت ثبت نام و…